For families interested to host a German guest

Vir gesinne wat belangstel om 'n Duitse gas te huisves

Interested in hosting a German exchange student?

Stel julle gesin belang om 'n Duitse uitruilleerling te huisves?

Read through our host family brochure and complete our online host family application form. We look forward to have you as one of our host families if your family fits the criteria.

Lees deur die brosjure vir gasgesinne en voltooi vir ons die aanlyn gasgesinaansoekvorms as julle so besluit. Ons sien uit daarna om julle gasgesinaansoekvorm te ontvang as julle aan die kriteria voldoen.